ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs


            Ceturtdien, 04. jūnijā plkst. 14.00

          Blontu bibliotēkā

       Ināra Mikijanska – Jakupāne  
          vadīs lekciju par latviešu

       rakstu zīmēm, to nozīmi, pielietojumu mūsdienās

BLONTU PAGASTA BIBLIOTĒKA

aicina bibliotēkas apmeklētājus

no 01. jūnija līdz 15. jūnijam

balsot par

Blontu pagasta bibliotēkas logo

pirmdiena, 2015. gada 11. maijs


11.05.-19.05.

Blontu bibliotēkā skatāma

Vijas Tabūnes

PŪČU un VĀZĪŠU kolekcija

 
           Gaidīsim Blontu bibliotēkā!

trešdiena, 2015. gada 22. aprīlis

Blontu pagasta bibliotēkas logo konkurss

BLONTU PAGASTA BIBLIOTĒKA
aicina piedalīties
Blontu pagasta bibliotēkas
LOGO izstrādē

  Blontu bibliotēkas logo konkursam darbi jāiesniedz no 23. aprīļa līdz 29. maijam.

  Konkursa nolikums publicēts Ciblas novada pašvaldības mājas lapā www. ciblasnovads.lv
 Nolikums pieejams arī Blontu pagasta bibliotēkā.

        Tālrunis plašākai informācijai 28786334
                       (bibliotēkas vad. Inta Vonoga)

sestdiena, 2015. gada 11. aprīlis

bibliotēkas lietotāju aptaujas anketu rezultātu apkopojums


Ø      Aptaujas anketas aizpildītas 2015.gada janvāra mēnesī

 

Ø      Aptaujas anketas aizpildīja 28 Blontu pagasta bibliotēkas lietotāji, 16% no visiem  bibliotēkas lietotājiem : 23 sievietes un 5 vīrieši

 

Ø      Aptaujā visvairāk piedalījās respondentu darbspējīgajā vecumā, sevišķi 50 -65 gadi

 

Nedaudz par Blontu bibliotēku:

 

Ø      Vārds „bibliotēka” respondentiem

visvairāk asociējas ar grāmatām un vietu, kur var palasīt presi un informācijas iegūšanas vieta.

 

Ø      Jautājumā „Cik ilgi Jūs esat Blontu bibliotēkas lietotājs visvairāk ir lietotāji, kuri apmeklē Blontu bibliotēku vairāk kā 10 gadus.

 

Ø      Jautājums „Cik bieži Jūs apmeklējat bibliotēku

  Apsveicami, ka respondenti ir bieži bibliotēkas apmeklētāji, visvairāk atbilžu ir „vairākas reizes nedēļā ir bibliotēkas apmeklētāji.

 

Ø      Jautājumā „bibliotēkas iegūtā informācija nepieciešama” respondenti uzskata,

   ka bibliotēkas iegūtā informācija nepieciešama vairāk atpūtai, izklaidei, mācībām.

   Viens no respondentiem papildināja, ka bibliotēkas iegūtā informācija nepieciešama arī bērnu izglītošanai

 

Ø      Jautājumā „kuru no minētajiem bibliotēkas pakalpojumiem jūs esat izmantojis bibliotēkā pēdējo 12 mēnešu laikā „ respondenti atzīmēja atbildes:

ü      Grāmatu, periodikas lasīšanu mājās ;

ü      Izstāžu plauktu;

ü      Bibliotēkas organizētos pasākumus;

ü      Bibliotēku izmanto, kā vietu, kur satikties, aprunāties ar bibliotekāri par savu problēmu

Ø      Uz jautājumu, kādus pasākumus vēlētos lai bibliotēka organizē turpmāk, respondenti ierosināja:

*      Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;

*      Cilvēku roku darbu izstāde- audēju, kokgrebumu;

*      Izstāde – degustācija no rudens veltēm;

*      Erudīcijas spēles;

*      Grāmatu dienas;

*      Gadskārtu ieražu atzīmēšana;

*      Salātu balle rudenī;

*      Lekcija par zāļu tējām un to vākšanu;

*      Labāko grāmatu apspriešana;

*      Tematiska pēcpusdiena ar lekciju par cilvēka garīgo pasauli, par cilvēku un Dievu;

*      Skolēnu aktivitātes dambretes, šaha spēlēs;

*      Jaunāko grāmatu prezentāciju;

*      Pasākumi lielākajiem PII bērniem;

*      Grāmatu lasīšanas svētkus bērniem;

*      Konkursus ar visādiem rokdarbiem iedzīvotājiem.

Paldies, vērā ņemami ieteikumi!

 

 

 

Ø      Uz jautājumu, kādas izstādes apmeklētāji vēlētos redzēt izstāžu plauktos, skan ierosinājumi:

*      Dažādu mākslinieku darbus;

*      Zīmējumu un gleznu izstādes;

*      Par novadnieku hobijiem (piemēram, dabas vērošana);

*      Mūsu novada slavenības (dažādās jomās);

*      Par novada skaistākām vietām;

*      Iedzīvotāju kolekcijas, rokdarbu izstādes;

*      Bērnu zīmējumu izstādes;

*      Par latgaliešu svētkiem, tradīcijām, ikdienas dzīvi.

Paldies par jaukajiem ierosinājumiem!

 

Ø      „Kādus vēl bibliotēkas pakalpojumus varētu saņemt Blontu bibliotēkā” respondenti ierosināja;

*      Elektroniskās grāmatas. Paldies par jauko ierosinājumu, nākotnē varētu izmēģināt izmantot šo pakalpojumu!

*      Tikšanās ar vietējiem cilvēkiem, kas dzīvē ir kaut ko īpašu sasnieguši, ar kaut ko ir ievērojami.

 

Ø      Jautājums , kādas literatūras tēmas visvairāk interesē lasītājus, ir atzīmētas atbildes,ka  

   mūsu bibliotēkas lasītājus visvairāk interesē daiļliteratūra, dārzkopība un puķkopību, laikam tāpēc, ka mūsu lasītāju rindās vairāk, protams ir sievietes.

Lasītāji minēja, ka interesē literatūra par rokdarbiem, par makšķerēšanu.

 

Ø      2015. gadam Blontu bibliotēka pasūtījusi periodiku: „Ieva”, „Ievas māja”, „Ievas veselība”, „Ievas dārzs”, „Praktiskais Latvietis”, „100 labi padomi”, „Dari pats”, „Lauku avīzes tematiskās avīzes”, „Annas psiholoģija”, „A12 –ceļš uz Latgali”, „Mājas viesis”, „Ilustrētā junioriem”, „Spicīte”, „Ludzas zeme”

        Lasītāji minēja , ka žurnālus Ievas veselība”, Lauku avīzes tematiskās avīzes” un laikrakstu  Ludzas zeme” bibliotēka varētu arī neabonēt.

        Izskanēja ierosinājumi abonēt:

*      „Patiesā dzīve”

*      „Ir”

*      „Ievas stāsti”

*      „Dārza pasaule”

*      „Mūsmājas”

*      „Citāda pasaule”

*      „Dārzs un Drava”

*      „Latvijas Avīze”

*      „Pavards”

*      „Astes”

*      „Avene”

*      „Ilustrētā zinātne”

*      „Tautas veselības avīze”

*      „Latgales laiks”

*      Iknedēļas informatīvo žurnālu

Paldies par priekšlikumiem, noteikti ņemšu vērā!

 

Ø      Jautājumā „Vai Jūs apmierina bibliotekārā apkalpošana

 

Respondenti 100% atbildēja, ka bibliotekārā apkalpošana viņus apmierina.

 

Ø      Vai Jūs apmierina bibliotēkas fonds

 

   23 respondenti minēja, ka grāmatu fonds viņus apmierina, bet 5 respondentus grāmatu fonds apmierina daļēji.

 

Ø      Nākošajā jautājumā „Ar kādām grāmatām Jūs vēlētos papildināt bibliotēkas plauktus”

     respondenti dod izsmeļošāku atbildi uz iepriekšējo jautājumu, kāpēc fonds viņus daļēji apmierina, tāpēc min:

*      Grāmatas par sevis izzināšanu, par sevis veidošanos un sagatavošanos sarunai ar Dievu

*      Memuāri

*      Psiholoģija

*      Zinātniskās

*      Ezoteriskās

*      Numeroloģija

*      Autora Dena Brauna romāni

*      Makšķerēšana

*      Vairāk detektīvu, fantastikas krievu valodā

 

Ø      Jautājumā par bibliotēkas darba laiku,

lasītājus 100% apmierina esošais bibliotēkas darba laiks.

 

Ø      Bibliotēkas telpas un to izvietojumu 54 %respondenti vērtēja kā

 

   „labu”, 39 % respondenti bibliotēkas izvietojumu vērtēja uz „teicami” un 7 % lietotāju domā, ka bibliotēkas telpas un izvietojums ir „vidējs”.

 

Ø      Nākošajā jautājumā kas būtu jāuzlabo bibliotēkas telpas iekārtojumā respondenti minēja:

*      Nomainīt mēbeles

*      Atsevišķu telpu sanāksmēm

*      Telpu arhīva materiālu glabāšanai

*      Telpā derētu slēgtu skapi vai vitrīnu dažādu mantu glabāšanai

*      Atsevišķa telpa lasītavai

*      Nomainīt grāmatu plauktus (minēts 5 reizes!)

*      Jauns apgaismojums datortelpā

*      Siltināšana fonda telpā

 

Ø      Jautājumā kas visvairāk patīk Blontu bibliotēkā respondenti min:

*      Bibliotekāres attieksme un uzmanība pret saviem apmeklētājiem;

*      Patīk izstādes, laipna bibliotekāre, viņa ir ļoti izpalīdzīga

*      Bibliotekāres attieksme pret cilvēkiem;

*      Zinoša un laipna bibliotekāre, pārskatāms izvietojums;

*      Vienmēr smaidošā un atsaucīgā bibliotekāre;

*      Vienmēr laipna bibliotekāres attieksme pret katru apmeklētāju;

*      Pretimnākoša grāmatu piegāde no lielām bibliotēkām;

*      Laipnā bibliotekāre;

*      Patīk labestība. Esi savā darba vietā ar Lielo burtu!;

*      Klusums, atmosfēra, noformējums;

*      Apkalpošana;

*      Patīkama, sirsnīga atmosfēra, laba apkalpošana un tas ir laipnās , smaidīgās bibliotekāres nopelns;

*      Laipna apkalpošana, grāmatu izvietojums.

 

Paldies, mīļie lasītāji par labiem vārdiem!

 

 

 

 

Ø      Kas Blontu bibliotēkā visvairāk nepatīk, neapmierina, respondenti atbildēja:

 

*      Ļoti maz bērnu, jādomā, kādas viktorīnas vai pasākumi, lai tos varētu piesaistīt;

*      Vajadzātu padomāt par skaistu stūrīti pie bibliotēkas durvīm, kuru varētu izmantot noformējumam katriem svētkiem;

*      Daudzi ciemata iedzīvotāji bez vajadzības traucē bibliotekāri darbā, uzskatot, ka bibliotēkā var paklačoties;

*      Lai mazāk tenkotāju;

*      Lēns internets;

*      Salabot datorus, lai pie visiem būtu pieejams internets;

*      Mazie bērni lauž datorus, datortelpas pārvērš par spēļu istabu.

 

 

     Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, ka piedalījās aptaujā! Ir saņemts daudz ieteikumu, kādi darbi veicami, kas jāpilnveido Blontu bibliotēkas darbā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptaujas datus 03.02.2015.g. apkopoja Inta Vonoga, Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja.

Aptaujas materiāli pieejami Blontu pagasta bibliotēkā.